James Hirvisaari - Suomi on suomalaisten maa Kansanedustaja. Suora ja lahjomaton.

Kaikki blogit puheenaiheesta Sote-valinnanvapaus

Vapaus kunniaan


Moniin poliittisiin kysymyksiin liittyy kiinteästi vapaus. Julkisuudessa esitettyjen mielipiteiden taustalla vaikuttavat ideologiat ja maailmankatsomukset, joissa käsitykset yhteiskunnasta, yksilöstä ja vapaudesta eroavat toisistaan huomattavasti. 


Vapaus valita haluamansa palveluntuottaja lisää konkreettisesti kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Valinnanvapautta vastustava vasemmisto syyllistyy elitismiin ja kansalaisten vähättelyyn kuvitellessaan tietävänsä kansalaisia paremmin, mikä palveluntuottaja heille soveltuu parhaiten.

Jarruttaako valiokunta sote-käsittelyä? Ministeriö kävi luvut läpi

”Kyllä tämän kevään valinnanvapausesitys on edellyttänyt meidän virkamiehiltämme enemmän kuin viime kevään esitys”. Näin arvioi sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila torstaina järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Arvion taakse ministeriö keräsi lukuja. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tämän kevään valinnanvapausmallin käsittelyn aikana kuullut 187 eri asiantuntijaa, pyytänyt ministeriöltä ainakin 23 lisäselvitystä ja viisi lausuntoa.

Yksilön harkintakykyä ja valinnanvapautta kunnioitettava

Eduskuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia, ja hallituskauden keskeisimmästä uudistuksesta päättäminen on vielä pahasti kesken. On hyvä, että valtavan suuresta uudistuksesta käydään perinpohjaista keskustelua, punniten hyviä ja huonoja puolia tarkoin. Uudistusta tulisi muokata siten, että se huomioi paremmin kaupunkiseutujen näkökulman – maakuntahallinnon luomisen tarvetta voidaan perustellusti pitää kyseenalaisena. Olennaisia muutostarpeita on todettu kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväksymässä lausunnossa.

 

Lepomäki laittaa Vapaavuoren kisällinä Sote' n lepäämään?

Tuleeko tästä jo toinen Kokoomuksen urotyö, jolla kaadetaan sosiaali- ja terveysuudistus Sote – sillä Elina Lepomäki lienee herännyt tunnontuskaan, ettei ihmisten so. kansalaisten, myös äänestäjien sairastamisella ja terveyden hoidolla voida junailla osingoiksi jakokelpoisia voittoja – esimerkiksi ulkomaalaisille kuponginleikkaajille. 

Elina huomasi, että on kysymys lopulta verovarojen jaosta maattomalle ja ylikansalliselle yritys- ja sijoitustoiminnalle.

 

Helsinki ei voi olla eduskunnan pikkuparlamentti

Helsingin kaupunginvaltuuston tämänviikkoinen kokous muistutti eduskunnan täysistunnon Sote-debaattia. Monituntisen käsittelyn jälkeen äänestimme kuitenkin vain siitä, mitä mieltä kaupunki on hallituksen esityksestä valinnanvapauslaiksi.

Valinnanvapaus on yksi komponentti jo kymmenennen tuotantovuoden yli venyvää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Koko uudistuksen keskeisin tavoite on parantaa ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja hillitä niistä aiheutuvien kustannusten kasvua.

Saako terveysasema Pörriäiselle platinakortin?

Tulevatko kaikki olemaan samalla viivalla yksityisille toimijoille vai onko sotesetelin kupeeseen lisäpalveluista maksava asiakas etuoikeutettu? Tämä ajatus on monesti tullut mieleeni erityisesti sen jälkeen, kun erityissairaanhoidon kirurgiset operaatiot on ujutettu mukaan valinnanvapausmalliin.

Tekonivelleikkausten määrä tulee tulevaisuudessa lisääntymään merkittävästi

Uusi sote-laki kaatuu perustuslakiin

 

Lakiluonnos on järkyttänyt asiantuntijoita syvästi. Heidän silmiensä edessä oli nyt esimerkki siitä, mitä tarkoittaa poliittinen käsittely. Virkamiesten alkuperäinen lakiesitys, joka oli ollut siedettävä, oli muuttunut täysin, erityisesti asiakasseteleiden osalta.” (HS 29.10.)

 

Perustuslakivaliokunta kaatoi kesäkuussa hallituksen sote-valinnanvapaus-lakiesityksen yksimielisesti perustuslain vastaisena. Lainvastaisia pykäliä oli pitkälti toistakymmentä.

 

SOTE ja valinnanvapaus varakkaille

(Julkaistu jo 7.11.2015).

Ilmaisen terveyskeskuspalvelun ehkä saa jatkossakin, mutta pitkällä jonotusajalla ja kaukaa/kauempaa kuin aikaisemmin. 

On valinnanvapaus valita yksityinen kallis, nopeasti ja läheltä, tai verorahoilla jo moneen kertaan maksettu  ilmainen julkinen. Julkiselta saat sympatiaa ja asperiinia, olet ikuisesti jonossa.

SOTE ja SOTEneuvottelut ovat silmänlumetta. Todellisuudessa koko kattava terveydenhuoltomme halutaan ajaa alas. Terveysmenoihin ei riitä rahaa, koska se raha menee muuhun.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä