James Hirvisaari - Suomi on suomalaisten maa Kansanedustaja. Suora ja lahjomaton.

Kaikki blogit puheenaiheesta Paperittomien terveyspalvelut

Lääkäriliitto linjaa eettisiä toimintasääntöjä koskien paperittomia potilaita

Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi 16.12.2016 toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun ehkäisemiseksi  ja hallitsemiseksi. Suunnitelman mukaan laittomaan maassa oleskeluun liittyvistä havainnoista voi ilmoittaa poliisille tietosuojasäädösten sallimissa puitteissa. Erääksi mahdolliseksi ilmoittajatahoksi mainitaan myös terveydenhuollon henkilöstö.

Paperittomien terveyspalveluille ei julkista rahoitusta

Sosiaali- ja terveysministeriö on erinomaisen tervetulleesti ohjeistanut kuntia siihen, ettei paperittomien, l. laittomien, siirtolaisten ei-kiireellisiä terveydenhuoltokustannuksia kateta vaan ne tulee ohjata asianosaisten yksilöiden itsensä maksettaviksi. Kunnille annetaan kuitenkin yhä itsemääräämisoikeus asian suhteen ja tällöin mahdolliset lisämenot kohdistuvat kuntalaisten kukkaroihin.

Paperittomien potilaiden hoidon järjestäminen vaatii selkeämpää ohjeistusta

Uusimman Lääkärilehden artikkelissa ns. paperittomien henkilöiden terveydenhoidosta huolehtivan Global Clinicin lääkärit kirjoittavat paperittomien potilaiden konkreettisen hoitotyön haasteista sekavan ja puutteellisen lainsäädännön ja kirjavien hoitokäytäntöjen  keskellä.

 

Paperittomien lähimmäistemme terveydenhoitopalveluiden saatavuudesta

Eduskunta käsittelee vielä tällä viikolla uudestaan, tarkemmin sanottuna 13.3.2015, hallituksen esitystä  HE 343/2014 vp  eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta.

 

Paperittomien terveydenhoito - kustannukset ja korvaavat säästöt

Paperittomille henkilöille tarkoitettujen terveydenhoitopalveluiden järjestämisvastuusta on ollut viime aikoina runsasta keskustelua julkisuudessa hallituksen asiaa koskevan lakiesityksen siivittämänä. Aihetta on käsitelty kiitettävän monipuolisesti ja asiallisen kiihkottomasti niin perus- kuin ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta kuin myös  lakiin kirjattujen kansalaisvelvollisuuksien toteutumisen ja kustannusvastaavuuden suhteen.

Yksi rahapussi josta jaetaan, myös paperittomille

 

Eduskunta käsittelee tiistaina 27.1 paperittomien terveydenhuollon laajentamista koskien myös kroonisia sairauksia.

Viime viikkoina on esitetty huolta siitä, joutuuko Suomessa synnyttämään katuojaan tai jätetäänkö joku kuolemaan sairauskohtaukseen kadulle. Kuten hyvin tiedämme, näin ei tapahdu sillä kiireellinen hoito järjestetään jo nyt kaikille. Samoin on yleisvaarallisten tartuntatautien hoidon laita, mm.tuberkuloosi hoidetaan, jotta tauti ei tartu muihin ihmisiin. Huolenaihe on aivan turha ja vaikuttaa enemmän poliittiselta retoriikalta.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä