James Hirvisaari - Suomi on suomalaisten maa Kansanedustaja. Suora ja lahjomaton.

Kaikki blogit puheenaiheesta Maapallon lämpeneminen

Kohtuullisuuteen panostaminen tuo tulosta säännöllisissä ilmastoneuvotteluissa

USAn hallinto vetoaa nyt puutteelliseen lämpötiladataan, joka puolestaan vääristää hiilidioksidin oletettua osuutta ns. kasvihuoneilmiössä. Sen lämmittävää vaikutusta on liioiteltu ilmastomallinnuksissa. Joten tulevaisuuteen tähtäävät ilmastomallit antavat myös tämän takia välttämättä väärää informaatiota.

Biologia ja auringon aktiivisuuden hiipuminen hillitsevät ilmastovouhotusta

Biologian avulla ilmakehän hiilidioksidi hakeutuu tasapainotilaan viiveellä.

On kaikin puolin paikallaan kehittää vaihtoehtoisia energialähteitä fossiilisille polttoaineille. Ja niistä voidaan luopua sitä mukaa kun kannattavuus ja saatavuus antavat myöden. Suomi pitkien matkojen ja kylmänä maana tarvitsee edullista energiaa. Olemme pärjänneet vientimarkkinoilla juuri edullisen energian turvin. Tätä kilpailuvalttia ei saa myöskään maksattaa tavallisten kansalaisten sähkölaskussa, kuten nyt on jo siitä merkkejä olemassa.

Loput ihmisistä saa kävellä avojaloin aavikolla saatanan sytyttämässä helteessä

Tällä pienellä planeetalla ei ole paratiisia eikä pimeää onkaloa, johon toisistaan riippuvaiset systeemit eivät vaikuttaisi koko määrällään. Maapallo on kuin kierteellä pyörivä keilapallo, jonka millimetrin korkuisella pinnalla on hieman elämän tahroja. Keilapallo päätyy uuteen olomuotoon jokaisen heiton jälkeen, kun sen pintaa pyyhkäistään kemikaaleihin kosteutetulla liinalla. Se kaikki paha johtuu ihmisen toiminnasta maan päällä. Ihmisen täytyy pitää pallonsa puhtaana, jaettava sen elämää ylläpitävät resurssit tasaisesti kaikkien ihmisten kesken.

2000-luvulla ei lämpene, ilmakehän hiilidioksidin kasvu taittunut

Luonnossa ei ole lineaarista kasvua, vain antropogeeninen hiilidioksidi kasvaa lineaarisesti ilmakehässä, usein toistettu väite ilmastouskonnon kannattajien taholta. Noin pintapuolisin tarkasteluin näin se asia on ja luonnon osalta väittämä pitää kutinsa. Antropogeenisen hiilen osalta kasvua on vielä odotettavissa, koska suuret ja väkirikkaat maat, kuten Kiina ja Intia joutuvat vielä nostamaan elintasoaan pitkälti perustuen fossiilitalouteen. Paljon töitä tehdään näissäkin maissa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi.

Jääkelejä Etelä-Suomea myöten

Tähän aikaan vuodesta jäät lähtevät joista ja järvistä, kevät on kuitenkin myöhässä tänä vuonna, eikä jäälauttoja ole vielä liikkeellä.

Kylmä pakkastalvi on kohta takana, ja jäädään jännäämään, että tuleeko kesä ajallaan, saadaanko sato korjattua syksyllä jne. Viime vuonna oli jo hilkulla monella sadonkorjuun kanssa, kaikkialla Suomessa sadonkorjuu ei onnistunut, kasvukausi loppui vääjäämättä kesken.

Etelämantereen tutkijat - lämpeneminen jääkauden jälkeen nosti CO2:ta ilmakehään

Etelämantereen tutkimus valaisee CO2:n vapautumisen ilmakehään ja lämpenemisen suhdetta. Saksalaiset tutkijat ovat selvittäneet ensimmäistä kertaa nyt ja todistaneet sen, että jääkauden jälkeinen lämpeneminen on vapauttanut CO2:ta ilmakehään.

Tutkijat kyselevät kuinka paljon Etelämanner ja eteläinen valtameri vaikuttavat muualle maailmaan, säähän ja ilmastonmuutoksen osalta, molempiin suuntiin.

Maapallo lämpenee, kenen syy - siis missä syy?

Maapallo lämpenee - väärin: maapallo ei lämpene, ilmakehä lämpenee, mutta miksi?

Siihen on kaksi syytä. Yksi syy on se jonka kaikki meistä myöntävät todeksi. Mutta entä se toinen, ja merkittävämpi syy? 

Merkittävämpi syy maan tämän hetkiseen lämpenemiseen on mm. Jupiterin kiertokulku. Jupiterin massa on likimain 1000 kertaa maan massa ja tällä hetkellä se vaikuttaa - niin miten?

Maapallo on nyt lähempänä aurinkoa (keskimäärin) kuin koskaan tilastoidun historian aikana.

Maapallon lämpenemiseen, siis maan ilmakehän lämpeämiseen, on kaksi syytä. Mitkä ne ovat?

Hiilidioksidin vaikutus maapallon lämpenemiseen? Me emme tiedä!

Maapallolla kolme viimeisintä vuotta ovat olleet lähihistorian lämpimimpiä. Nyt seuraavaksi planetaariset tekijät (auringonpilkkuminimi ja AMO-sykli) viilentävät maapalloa. Nähtäväksi jää peittoaako antropogeeninen vaikutus tämän luonnollisen viilenemistrendin.

Mitä jos kokeilisimme totuutta tällä kertaa

”The latest report, which runs to 2,000 pages, will be shown to representatives from all 195 governments next week at a meeting in Stockholm, who can discuss alterations they want to make.”

”Tuorein raportti, sisältää 2000 sivua, esitellään ensi viikolla Tukholmassa 195 maan hallitusten edustajille, jotka voivat keskustella muutoksista, joita he mahdollisesti haluaisivat tehdä.”

World’s top climate scientists told to ‘cover up’ the fact that the Earth’s temperature hasn’t risen for the last 15 years

Kun tiede haksahti kiville

IPCC joutuneet nyt tieteellisen tutkimuksen edetessä ehkä muuttamaan ilmastomallin premissejä. Kokonaan uusi paradigma maapallon lämpenemisen tieteelliseen todentamiseen. Hiilidioksidista selitetty lämpeneminen ei ole enää toimiva malli. Kynsin hampain tästä selitysmallista kiinni pitäminen johonkin konsensukseen vedoten ei ole enää totta. Tiede teki tältä osin harharetken, josta se selviää vielä selville vesille omin avuin. Mutta selviävätkö IPCC:n ilmastoteorian takana seisoneet poliitikot tästä kunnialla on sitten jo kokonaan toinen asia.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä